Župna kateheza

U našoj župi započinje župni vjeronauk:

1. za prvopričesnike u utorak 18.09.2018. u 9:30 ili 16:30 sati

2. za krizmanike u četvrtak 20.09.2018. u 10:00 ili 16:30 ili 19:30 sati