Važno

Svaki četvrtak u mjesecu:

Klanjanje pred Presvetim sakramentom u 21h