SVETA PRIČEST

Slavlje sv. Misa
12.svibnja 2019.
SVETA PRIČEST

u 9.00 sati – jutarnja misa

u 11.00 sati – SLAVLJE
PRVE SVETE PRIČESTI

u 19.00 sati- večernja misa