Službe u župi zbog širenja bolesti COVID-19

1.Nedjelja: Župna crkva je otvorena za osobnu molitvu i klanjanje pred Presvetim Sakramentom od 9.00 – 12.00 sati. Kapela Sv. Lovre od 15.00- 19.00 sati.

2. Radnim danom: Kapela Sv. Lovre je otvorena za osobnu molitvu i klanjanje pred Presvetim Sakramentom od 9.00-19.00 sati.

3. Za ostale duhovne potrebe i Sv. Ispovijed javite se na mob. 091 594 4097 i 098 171 99 62.

4.Vrata crkve i prozori trebaju biti otvoreni. Poslušnost je put svetosti….