SLAVLJE PRVE SVETE PRIČESTI Nedjelja, 18. listopada 2020.

SLAVLJE PRVE SVETE PRIČESTI
Nedjelja, 18. listopada 2020.
8.00 sati – jutarnja misa
9.00 sati – slavlje Prve svete pričesti
11.30 – slavlje Prve svete pričesti

19.00 sati – večernja misa

Molimo vjernike da ne dolaze na Svetu misu kada je slavlje Prve svete pričesti!
HVALA!!!!