Javna adresa kalendara u iCAL obliku
https://calendar.google.com/calendar/ical/j3s9rmntserv5e7eace38m50c4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

RASPORED SLAVLJA SVETIH MISA

Nedjeljom –  09.30h, 19:00h

Radnim danom u 8:00h

Pola sata prije molitve Svete krunice.

PRIGODA ZA SVETU ISPOVIJED

Prvi četvrtak u mjesecu: klanjanje pred Presvetim sakramentom od 07h do 08h

Prvi petak u mjesecu: Zornica u 6:00h i večernja u 19:00h

PRIGODA ZA SVETU ISPOVIJED

Župne aktivnosti i multimedijalni vjeronauk

Susret mladih- ponedjeljak 20:30 h

Dječji zbor- subota 15:30 h

Ministranti- subota 10:30 h

Dramska grupa- petak 20:15 h

Vjeronauk:

Šesti i sedmi razred- četvrtak 19:00 h
Krizmanici- četvrtak 10:00, 16:30 i 19:30 h
Prvi razred srednje i osmi osnovne- srijeda 20:30 h
Predškolci 1 i 2 osnovne – subota 9:30 h
Prvopričesnici – utorak 9:30, 15:30 i 16:30 h
Četvrti i peti osnovne- ponedjeljak 9:30 i 16:30 h

RASPORED ŽUPNOG PJEVANJA

Župni zbor: srijedom u 20h

Mladi zbor: četvrtkom u 20:30h

ŽUPNI URED UREDUJE

Radnim danom: od 8:30h do 9:00h

Za duhovne potrebe u svako doba dana.

Kontakt: 098 171 99 62
kontakt@zupa-gospe-od-milosrdja.hr

Župnik don Ante Čotić