Raspored za Sve Svete 2018

  1. Raspored misnog slavlja

SVI SVETI

9.30h, 11.00h

DUŠNI DAN

zornica u 6.00h, vecernja u 18.00h