Raspored blagoslova Petak,30. prosinca 2022:

Petak,30. prosinca 2022:

 

1. Ulica Kralja Držislava

 

2. Makarska ulica od 28….

 

3. Makarska ulica(popodne od 15.30) od 1….

 

4. Primoštenska ulica od 6…..

 

Tučepska ulica od 2….( poslije podne od 16.30)