Raspored blagoslova 10.12

Raspored blagoslova 10.12

Makarska 34 i dalje
Igranska ulica 1 i 3

Pazdigradska ulica 50a,52,52a,54,54a i dalje
Pazdigradska 13 i dalje