POZIV ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE

U utorak pozivamo prvopričesnike (3. Razred osnovne škole) za upis među prvopričesnike u 10:00, 15:30 i 16:30 sati.

U petak pozivamo kandidate za krizmu (2. Razred srednje škole i stariji) za upis među krizmanike u 20:30 sati.

U četvrtak započinje redovito klanjanje pred Presvetim sakramentom u 20:00 sati.

 

Molimo vas da ostale rasporede župnog vjeronauka skinete sa stranice i instagrama. Hvala!