Poziv za krizmanike

U petak, 30. rujna 2022. je župni vjeronauk za krizmanike: u 8.45, 16.30 te 19.30 sati.