Novi raspored župnog vjeronauka za prvopričesnike

Novi raspored župnog vjeronauka za prvopričesnike

UTORAK: u 9.00 i 9.30 te u 16.00 i 17.00 sati.