Unosi od administrator

Nedjelja, 5. 5. 2024.

Evanđelje: Iv 15,9-17   Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.   Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj […]

Nedjelja, 17. 3. 2024

Iv 12,20-33 Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod.   Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa […]

Nedjelja, 10. 3. 2024.

Evanđelje: Iv 3,14-21   Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu.   Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako […]

Nedjelja, 3. 3. 2024.

Evanđelje: Iv 2, 13-25   Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.   Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno […]

Nedjelja, 25. 2. 2024

Evanđelje: Mk 9,2-10   Ovo je Sin moj ljubljeni.   Čitanje svetog Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi […]

Nedjelja, 4. 2. 2024.

Evanđelje: Mk 1,29-39   Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti.   Čitanje svetog Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. […]

Nedjelja, 28. 1. 2024.

. Evanđelje: Mk 1,21-28   Učio ih je kao onaj koji ima vlast.   Čitanje svetog Evanđelja po Marku U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao […]

Nedjelja, 21. 1. 2024

Evanđelje: Mk 1,14-20   Približilo se kraljevstvo Božje; obratite se i vjerujte evanđelju!   Čitanje svetog Evanđelja po Marku Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!« I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje […]

Nedjelja, 14. 1. 2024.

Evanđelje: Iv 1,35-42 Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega.   Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu […]

Nedjelja, 7. 01. 2024.

Riječ Gospodnja. Evanđelje: Mk 1,7-11   Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina.   Čitanje svetog Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom […]