Nedjelja, 29. 1. 2023

Evanđelje: Mt 5, 1-12a

Blago siromasima duhom!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!«

Riječ Gospodnja.

Nedjelja, 22. 1. 2023

Evanđelje: Mt 4, 12-23

Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po Izaiji.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.« Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.
Riječ Gospodnja

Nedjelja, 15. 1. 2023

Evanđelje: Iv 1, 29-34

Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:
»Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.«
I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«
Riječ Gospodnja

Blagoslov obitelji Srijeda 11. Siječnja 2023

Srijeda 11. Siječnja 2023

 

Put Žnjana – Morske vile ulaz: 43 i 45

 

Od 17:00 sati

Blagoslov obitelji, Utorak, 10. Siječnja 2023

Utorak, 10. Siječnja 2023

Bellatage i Pazdigradska 6 i 6a od 17.00. sati

Nedjelja, 8. 1. 2023.

Evanđelje: Mt 3, 13-17

 

Odmah nakon krštenja ugleda Isus Duha Božjega gdje se spušta na nj.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: »Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?« Ali mu Isus odgovori: »Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!« Tada mu popusti. Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: »Ovo je Sin moj, ljubljeni! U njemu mi sva milina!«
Riječ Gospodnja.

Blagoslov obitelji, Četvrtak,5. Siječnja 2023

Četvrtak,5. Siječnja 2023:

1. Skradinska ulica od 1………….

2. Put Žnjana- kapela Gospe od Žnjana i dalje prema hotelu Zagreb….

3. Morske vile- Put Žnjana od 33…( poslije podne od 16.00 sati)

Blagoslov obitelju, Srijeda,4. siječnja 2023

Srijeda,4. siječnja 2023:

1.Biogradska ulica- parni od 2………..-neparni od 1……..

2.Rovinjska ulica te Kotorska ulica…..

3.Stonska ulica- parni od 2….- neparni od 1…..

Blagoslov obitelji utorak, 3. siječnja 2023:

U utorak, 3. siječnja 2023:

Bungalovi- Put Duilova 21A, 23, 25, 27

Put Sv. Lovre 55A, 55B, 55C, 55D, 56 i 58 (poslije podne od 16.00 sati)

Blagoslov obitelji Ponedjeljak, 2. siječnja 2023:

Ponedjeljak, 2. siječnja 2023:

 

1. Put Orišca kralja Držislava- od ulaza s magistrale pa prema Stobreču….