Nedjelja, 1. 1. 2023.

Evanđelje: Lk 2,16-21

Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče. Nadjenuše mu ime Isus.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno.

Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.

Riječ Gospodnja

Raspored blagoslova Petak,30. prosinca 2022:

Petak,30. prosinca 2022:

 

1. Ulica Kralja Držislava

 

2. Makarska ulica od 28….

 

3. Makarska ulica(popodne od 15.30) od 1….

 

4. Primoštenska ulica od 6…..

 

Tučepska ulica od 2….( poslije podne od 16.30)

Blagoslov obitelji – obavijest

Zbog bolesti kolege svećenika, danas četvrtak 29.12.2022. nismo u mogućnosti početi blagoslov u Makarskoj ulici, neparni brojevi.

Četvrtak, 29. prosinca 2022.

Četvrtak, 29. prosinca 2022.:

1 .Put Pazdigrada privatne kuće…..

2 Makarska ulica od 2-………….46

3. Makarska ulica od 1-…………17

Blagoslov obitelj Utorak, 27.12.2022

Utorak, 27.12.2022.

Pazdigradska 8 i dalje…

Vinogradska 28 i dalje…

Ispod Sv. Lovre (Glavica) i dalje…

Kroz jutro blagoslov počinje u 9 i 30 do 13 sati te poslijepodne u 15 i 30 do 19 sati.

Nedjelja, 25. 12. 2022.

ROĐENJE GOSPODINOVO. BOŽIĆ

Evanđelje: Iv 1, 1-18

Riječ tijelom postade i nastani se među nama.

Početak svetog Evanđelja po Ivanu

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život, i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.
Riječ Gospodnja.

Nedjelja, 18. 12. 2022.

Evanđelje: Mt 1, 18-24

Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova.

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako.
Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.
Riječ Gospodnja.

Božić 2022

Predragi Kristu vjernici,
Krist nam se rodio! Slava Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima njegove miline. Neka svi ljudi čuju odjek betlehemske poruke koju Katolička crkva ponavlja na svim kontinentima, preko granica svih naroda, jezika i kultura. Sin Djevice Marije rođen je za sve- on je Spasitelj svih.

Tako se zaziva Krista u staroj liturgijskoj antifoni: ‘Emanuele, kralju i zakonodavče naš, nado i spasenje naroda, dođi da nas spasiš, Gospodine, Bože naš’. Veni ad salvandum nos! Dođi da nas spasiš! To je vapaj muškaraca i žena, mladih i starih, ljudi svih vjekova, koji osjećaju da sami ne mogu nadvladati poteškoće i opasnosti s kojima se suočavaju. Stavimo svoje ruke u veće i jače ruke od naših- u ruke koje se pružaju iz visine. Draga braćo i sestre, ove su ruke Krist, koji je rođen u Betlehemu od Djevice Marije. On je ruka koju Bog pruža čovječanstvu da nas izvuče iz blata grijeha i da nas čvrsto postavi na stijenu, sigurnu stijenu svoje Istine i ljubavi.

To je pravo značenje Djetetovog imena, imena koje su mu, Božjom voljom, dali Marija i Josip- Isus, što znači ‘Spasitelj’. Bog je poslao svoga Sina da ljude spasi od zla duboko ukorijenjenog u svakom čovjeku i u cijeloj povijesti- zla odvojenosti od Boga, ohole samodostatnosti, pokušaja nadmetanja s Bogom i zauzimanja njegovog mjesta, odlučivanja što je dobro, a što zlo, bivanja gospodarom života i smrti. To je tako veliko zlo, tako veliki grijeh, od kojega se mi ljudi ne možemo spasiti ako se ne oslonimo na Božju pomoć, ako mu ne zavapimo: ‘Veni ad salvandum nos! – Dođi da nas spasiš!’

Bog je Spasitelj, mi smo oni koji su u opasnosti. On je liječnik, mi smo bolesnici. Shvatiti to prvi je korak prema spasenju, prema izlasku iz labirinta u koji su nas zatvorili naša oholost i sebičnost. Podići oči prema Nebu, ispružiti ruke i pozvati u pomoć je naš način bijega. Jedini je uvjet postojanje Nekoga tko nas čuje i može nam priteći u pomoć.

Isus Krist je dokaz da je Bog čuo naš vapaj. I ne samo to! Božja ljubav prema nama je tako jaka da On ne može ostati po strani, Bog izlazi iz sebe da uđe u našu sredinu i da u potpunosti sudjeluje u našem ljudskom stanju. Odgovor na naš vapaj, koji je Bog dao u Isusu, neizmjerno nadilazi sva naša očekivanja. To je suosjećanje koje nije samo ljudsko nego božansko. Samo Bog koji je ljubav i ljubav koja je Bog, mogla nas je odlučiti spasiti na ovaj način.

Predragi vjernici, na ovaj Božić, 2022. godine, okrenimo se betlehemskom Djetetu, Sinu Djevice Marije, i zavapimo: ‘Dođi da nas spasiš!’ Ponovimo ove riječi u duhovnom jedinstvu s mnogim ljudima koji se nalaze u teškoj situaciji; progovorimo u ime onih koji nemaju glasa- progonjenima, siromašnima, nerođenima.

Sretan Božić!
Vaši don Ante i don Domagoj

4. NEDJELJA DOŠAŠĆA duhovna obnova za mlade i odrasle u 20:00 sati
BOŽIĆNA ISPOVIJED utorak 20.12. (10.00-11.00, 16.30-18.00 i 20.00-21.00)
BOŽIĆ- ROĐENJE GOSPODINOVO
Mala ponoćka u 20:00 sati
Velika ponoćka u 22:00 sata
Danje mise: 9:30 i 11:00 sati
NEVINA DJEČICA 18:00 sati- prigodno darivanje djece
SILVESTROVO- STARA GODINA 18:00 sati- misa zahvalnica
NOVA GODINA- SVETKOVINA BDM 9:30, 11:00 i 19:00 sati
BOGOJAVLJENJE- TRI KRALJA 9:30, 11:00 i 19:00 sati (blagoslov vode)
NAPOMENA: Na blagdan sv. Ivana ap. počinje blagoslov obitelji od ‘Glavice’- Buzovi te Pazdigradske ulice. Za vrijeme blagoslova obitelji, svetu misu radnim danom slavimo u 8:00 sati (jutarnja).

Nedjelja, 11. 12. 2022

Evanđelje: Mt 11, 2-11

Jesi li ti onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?

Čitanje svetoga evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode,

gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.

I blago onom tko se ne sablazni o mene.«

Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano:

‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’

Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!«

Riječ Gospodnja

Nedjelja, 4. 12. 2022.

Evanđelje: Mt 3, 1-12

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: »Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.«
Riječ Gospodnja.