Poziv na Klanjanje pred Presvetim Sakramentom

Poziv na Klanjanje pred Presvetim Sakramentom u četvrtak u 21.00 sati.

Klanjanje animira Obiteljska zajednica i zajednica mladi Sv. Lovre naše župe.

Svi smo pozvani!

HVALA! PODRAV MIR I BLAGOSLOV!

Novi raspored župnog vjeronauka za prvopričesnike

Novi raspored župnog vjeronauka za prvopričesnike

UTORAK: u 9.00 i 9.30 te u 16.00 i 17.00 sati.

Nedjelja, 27. 9. 2020.

Evanđelje: Mt 21, 28-32

Predomisli se i ode. Carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«
Riječ Gospodnja.

Poziv na roditeljski susret

Roditeljski susret za roditelje prvopričesnika je utorak, 22. rujna 2020. u 19.00 sati. Roditelji su prvi pozvani prenositi vjeru djeci. Dođimo!!!

Nedjelja, 20. 9. 2020.

Evanđelje: Mt 20, 1-16a

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:
»Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni pa i njima reče: ’Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.’ I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: ’Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?’ Kažu mu: ’Jer nas nitko ne najmi.’ Reče im: ’Idite i vi u vinograd.’
Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ’Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.’ Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ’Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.’
Nato on odgovori jednomu od njih: ’Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’
Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.«
Riječ Gospodnja.

Slavlje Prve svete pričesti u našoj župi je 18. listopada 2020.

Dragi prvopričesnici, braćo i sestre!

Počela je nova školska godina u novim normalnim okolnostima. Dobro je što uvijek imamo novih početaka jer je to znak da smo mladi.

Svaki početak je blagoslovljeno i milosno vrijeme. Zato nam Bog Otac u svome Sinu snagom Duha Svetoga daje milost novog početka, obraćenje. Neka vam ova godina u novim normalnim okolnostima bude blagoslov i radost na poseban način za naše prvopričesnike.

Kako nam je poznato, slavlje Prve svete pričesti u našoj župi je 18. listopada 2020.

Zato pozivam prvopričesnike (4.razred) na župni vjeronauk i pripremu za slavlje Prve svete pričesti po sljedećem rasporedu:

  1. Utorak (15.09.) u 9:00, 16:00, 17:00 (za 4.c), za prvopričesnike iz OŠ Žnjan – Pazdigrad
  2. Četvrtak ( 17.09.) u 9:00 i 17:00, za prvopričesnike iz OŠ Mertojak, OŠ Trstenik…

U vjeri, nadi i ljubavi započnimo zajedno duhovnu pripremu za slavlje Prve svete pričesti koju ćemo započeti zazivom Duha Svetoga u nedjelju 13.09. 2020. u 11:00.

Roditelji, dođite zajedno sa svojom djecom i mladima!

Nedjelja, 13. 9. 2020.

Evanđelje: Mt 18, 21-35

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sadamdeset puta sedam!.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče:
»Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.« »Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: ’Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ’Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ’Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ’Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.«
Riječ Gospodnja.

Nedjelja, 6. 9. 2020.

Evanđelje: Mt 18, 15-20

Ako te posluša, stekao si brata.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.
Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.
Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.«
Riječ Gospodnja.