Ljetni raspored slavlja Svete Mise

Slavimo Sv. Misu:

NEDJELJOM u: 8.00 sati
9.30 sati
19.00 sati
 Prigoda za Sv. Ispovijed
RADNIM DANOM u: 08.00 sati
(pola sata prije molitva svete krunice)

 Prvi četvrtak u mjesecu:
Klanjanje pred Presvetim sakramentom
od 07.00 – 08.00
 Prvi petak u mjesecu:
Sv. Misa u 06.00 (zornica) sati
u 19.00 sati

  • Prigoda za sv. Ispovijed.

 Župni ured ureduje od 08.30 – 09.00

Mob. 098 171 99 62 ; 091 549 40 97

Nedjelja, 28. 6. 2020.

Evanđelje: Mt 10, 37-42

Tko ne uzme križa, nije mene dostojan. Tko vas prima, mene prima.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.
Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«
Riječ Gospodnja.

Nedjelja, 21. 6. 2020.

Evanđelje: Mt 10,26-33

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati.
Što vam govorim u tami, recite na svjetlu;
i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo,
ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.
Ne prodaju li se dva vrapca za novčić?
Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju
bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi
sve izbrojene. Ne bojte se dakle!
Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca.
Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.«
Riječ Gospodnja.

Nedjelja, 14. 6. 2020.

Evanđelje:

Mt 9,36 – 10,8

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo,
a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«
Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone
i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan,
brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.
Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih:
»K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova!
Putom propovijedajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«
Riječ Gospodnja.

Svetkovina Tijelovo

Ljubljena braćo i sestre!

U četvrtak ,11. Lipnja 2020. slavimo svetkovinu Tijelovo koji je državni praznik . Sv. Mise u našoj župi slavimo u 9.30 i 19.00 sati. Na poseban način pozivam prvopričesnike i njihove roditelje da dođu na slavlje.

Zbog toga župni vjeronauk za prvopričesnike iz OŠ. Mertojak i Trstenik je utorak, 9. Lipnja 2020. u 18.00 sat

Nedjelja, 7. 6. 2020.

Evanđelje:

Iv 3, 16-18

Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«
Riječ Gospodnja