Nedjelja, 26. 4. 2020.

Evanđelje: Lk 24, 13-35

Prepoznaše ga u lomljenju kruha.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Onog istog dana – prvog u tjednu – dvojica Isusovih učenika putovala su u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga – bijaše uskraćeno njihovim očima. On ih upita: »Što to putem pretresate među sobom?« Oni se snuždeni zaustave te mu jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori: »Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana?« A on će: »Što to?« Odgovore mu: »Pa ono s Isusom Nazarećaninom, koji bijaše prorok – silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom: kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt te ga razapeli. A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga ovo je već treći dan što se to dogodilo. A zbuniše nas i žene neke od naših: u praskozorje bijahu na grobu, ali nisu našle njegova tijela pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Odoše nato i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe.« A on će im: »O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili! Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?« Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu. Uto se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu: »Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!« I uniđe da ostane s njima. Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugome: »Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?« U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. Oni im rekoše: »Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!« Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha.
Riječ Gospodnja.

Treća uskrsna nedjelja

Sveto pismo Crkva časti kao i samo Tijelo Gospodinovo. Prepoznati Gospodina i sa vjerom blagovati Sv. Pričest možemo samo na jedan način ako poznajemo Sv. Pismo. Zato je ovo vrijeme zatvorenih vrata vrijeme milosti i spasa. Vrijeme koje nam otkriva naše neznanje u poznavanju Krista. Vrijeme koje otkriva da nismo evangelizirani. Dvojica učenika koji putuju u selo Emaus je stvarnost u kojoj se danas mi nalazimo. Bez nade, razočarani i zbunjeni, jer smo uskraćeni da prepoznamo Gospodina. Tko nam može vratiti nadu, vjeru i ljubav u život ? Tada rekoše jedan drugome; „ Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pismo“. Katekizam Katoličke Crkve kaže da molitveno čitanje Svetog pisma „pokreće misao, maštu, čuvstva i želju kako bi se naša vjera probudila, srce obratilo i ojačala volja da slijedi Krista.“ Sveti Grgur Veliki govorio je da Pismo raste s onima koji ga čitaju. Sveto Pismo uvijek izriče novo značenje, ovisno o pitanjima koje čovjek nosi u srcu dok Ga čita. Koliko samo imamo pitanja danas u našoj „karanteni“? Uzmi i čitaj jer Uskrsli sigurno dolazi , oslobađa nas svojom prisutnošću koja unosi mir, tj. cjelovit život. Prepoznajemo ga za obiteljskom stolom, duhovno se pričestimo. Duhovno rastemo i osobno se obraćamo. Otvaraju nam se oči vjere da ljudski život svoj konačni smisao, svoj izvor i vrhunac pronalazi u euharistiji.

Župna crkva je otvorena od 9.00 do 12.00 sati za osobnu molitvu, klanjanje i duhovne potrebe. Kapela Sv. Lovre od 12.00 do 19.00 sati.

Mali Uskrs, Bijela nedjelja i nedjelja Božanskog milosrđa

Župna crkva Gope od Milosrđa je otvorena od 9.00 do 12.00 sati za osobnu molitvu , klanjanje i duhovne potrebe. Kapela Sv. Lovre je otvorena od 12.00 do 19.00 sati. Dođimo ! Isus Krist je Uskrsnuo! U sumnji apostola Tome prepoznajemo i sebe. Kroz sumnju se dolazi do najljepše ispovijesti uskrsne vjere: Gospodin moj i Bog moj. Zato je sumnja mjesto dijaloga, zajednička točka vjere i nevjere. Rane Raspetog i Uskrslog su znakovi Božjeg milosrđa. Poslanje Crkve jest davati ove znakove jer Crkva je tijelo Kristovo. Neka nam Uskrsli Gospodin pošalje Duha Svetoga da možemo ove znakove pokazivati na licu Crkve.

Nedjelja, 19. 4. 2020.

Evanđelje: Iv 20, 19-31

Nakon osam dana dođe Isus.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Kad bî uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.
Riječ Gospodnja.

Radostan i blagoslovljen Uskrs u vremenu pandemije na obustavu Svete Mise

Ne volim svrstavanja. No, tri stvari.

Prvo, iz nezadovoljstva je vidljivo da se i ovu otužnu situaciju može iskoristiti za polarizaciju u Ckrvi. Dolaze mi riječi apostola Pavla: “O bezumni Galaćani, tko li vas opčara? A pred očima vam je Isus Krist bio ocrtan kao Raspeti.” (Gal 3, 1). Kad bismo doista prihvatili Krista Raspetoga u sili i snazi njegove otkupiteljske istine, onda bismo se barem na Veliki petak ustezali od skretanja pogleda s Raspetoga na mostrancu. Zvuči li Vam zajedljivo, možda bogohulno!? Je li posrijedi anesteziranje vjere ljepšim, ugodnijim i svečanijim prizorom Presvetoga Oltarskoga Sakramenta u odnosu na izranjeni, izvijeni, bespomoćni i umoreni korpus raspetoga Sina Božjega na križu!? Aludiram na vrijednost i moć duhovne pričesti, na sposobnost sjedinjenja s Isusom Kristom i onda kad ga ne možemo primiti u presvetoj hostiji. Upućujem i na činjenicu Njegove realne prisutnosti u Božjoj riječi – Svetome pismu koje Crkva časti kao i samo tijelo Gospodinovo. Stoga nije sasvim razumljivo, a ni opravdano prozivanje odluke biskupa o uskraćivanju sakramenata puku Božjemu, barem pričesti, a što je točno samo djelomično, dakle samo u obliku masovnog i redovitog okupljanja, nego bi stoga vjerski bilo daleko poučljivije i duhovno daleko korisnije pitati se kako to da djelovanje Crkve, pored svega duhovnoga blaga što ga je Bog položio u njezine duhovne trezore, isključivo promatramo kroz sakramentizaciju, a onda se opet često žalimo neovisno od pandemije koronavirusa, ali ovisno o pandemiji pastoralne površnosti, da sveprisutnoj sakramentizaciji ne prethode ni temeljita evangelizacija ni sustavna katehizacija. O učincima takvoga pastorala suvišno je govoriti. Dovoljno je spomenti fenomen doslovnog nestanka potvrđenika iz crkve i iz Crkve nakon sakramenta svete potvrde. Tako se pojedinačni i kritički glasovi o uskrati pričesti čine ako već ne promašenima, onda svakako neprimjerenima, jer ispada da “masovno pričešćivanje” automatski stvara obraćeno srce i donosi Božje kraljevstvo u svijet. Ali vidimo i znamo da tomu nije tako.

Teološki izobražena osoba bi trebala iskoristiti ovo vrijeme, upravo kao vrijeme milosti i vrijeme spasa, i doprinijeti tome da vjernici prepoznaju i upoznaju koliko duhovnoga blaga inače propuštaju što ga Crkva skriva u svojim duhovnim tabernakulima, polazeć dakako najprije od rasvjetljavanja i produbljivanja zahtjeva evangelizacije, a neka bude napisano takozvane nove evangelizacije, nastavljajući zatim na promišljeno i kvalitetno korištenje suvremenih komunikacijskih sredstava za obnovljenu i sustavnu katehizaciju i vjersku pouku u punome njihovom opsegu, dakle i akademsko-teološkome, a što se i očekuje od akademski izobraženih teologa. I točka. Posrijedi stoga nisu drukčija mišljenja o odluci biskupa glede pastoralnoga djelovanja u vremenu pandemije, u smislu, neka mi nitko ne zamjeri, djetinjega zapomaganja za uskraćenom pričesti, nego o sposobnosti da se pandemiju prepozna kao istinski znak vremena i protumači u svjetlu evanđelja i Utjelovljene Riječi (usp. Gaudium et spes, 4; 44), a to najprije i elementarno znači hic et nunc prepoznati da se naš pastoral uglavnom i isključivo svodi na prigodnu i često “rutinsku” sakramentizaciju bez prethodne temeljite evangelizacije i sustavne katehizacije. Držim da iz sklopa zapomaganja, neovisno o izraženoj duhovnoj izoštrenosti za vrijednost euharistijske pričesti, koja je neupitna, dolaze onda i kritike na račun hijerarhije i njezine odluke o obustavi liturgijskih sastanaka po crkvama, a koju odluku držim razboritom i mudrom i ne samo zato što čovjek nije stvoren radi subote, nego i zato što nitko od biskupa pa ni sama Crkva nije ovlaštena raspolagati tuđim životom. Treba konačno povjerovati u riječi: “… i kap njegove krvi može svijet da spasi cijeli.” Hoću napisati, treba konačno povjerovati u moć i snagu Kristove krsne milosti te u moć i snagu pomazanja Duhom Svetim u potvrdi. Kad se povjeruje u moć i snagu sakramenata spontano se prepoznaje da nam biskupi ništa nisu uskratili, a najmanje zabranili, nego kao da su poručili: “Drage sestre i braćo, tamo vani postoji jedna ozbiljna prijetnja po zdravlje i život. Držimo da se nije razborito izlagati, jer posrijedi nije “in odium fidei” da biste zaslužili mučeništvo. Stoga čuvajte svoje i bližnjih zdravlje, jer time čuvate svoj i bližnjih život, taj dragocijeni Božji dar s kojim ne smijemo neodgovorno raspolagati. Stoga privremeno ostanite doma i zajedno molite, čitajte i razmatrajte Sveto pismo – Božju riječ, međusobno se pomagajte koliko god možete. Duhovno se sjedinjujte s Ckrvom. Duhovno se pričeščujte Gospodinom Isusom Kristom. Radite na svome osobnom obraćenju. Uzmite korisno duhovno i katehetsko štivo i poučavajte se u svemu vjerskome i duhovnome da biste rasli u mudrosti i milosti vjere, nade i ljubavi.” Evo, tako sam shvatio poruku hijerarhije. Umjesto da pomažemo jedni drugima duhovno rasti i osobno se obratiti, neki unose nepotrebne zabune među vjernike i štoviše podilaze na način kako je to činio apostol Petar, odvraćajući Isusa od muke i smrti, dok nije do kraja sazrio u vjeri u Isusa Krista na dan Pedesetnice.

Drugo, a nastavno na prvo, kad smo već Raspetome poručili da mu je u njegovoj Crkvi bolje da i na samu svetkovinu njegove muke i smrti, na Veliki Petak, bude prikazan radije u dojmljivom i uglađenijem Presvetom Oltarskom Sakramentu, negoli da ga “pustimo na miru” u njegovom otkupiteljskom nemiru radi nas ljudi i radi našega spasenja, dakle u njegovoj muci i smrti na križu, onda ne iznenađuje suvišna i besplodna rasprava o razboritoj odluci biskupa da se do daljnjega obustave misna slavlja s narodom radi opasnosti od zaraze i od širenja zaraze. Posrijedi je razborita odluka. Razborita s obzirom na sadržaj, dakle zaštita zdravlja i života i to najugroženijih vjernika, jer su nam osobe starije životne dobi ipak najrevnije u crkvama, ali i razborita s obzirom na formu, dakle učinili su to na vrijeme i motu proprio, a ne pod pritiskom zdravoga razuma iz bilo kojega ovosvjetskoga foruma. Time se pokazalo da vjera i razum trebaju jedno drugo da bi se cjelovito izrazili. Time se pokazalo da Crkva nije tek jedan društveni sustav nadležan za sakralne stvari, nego da je Crkva Kristova doista temelj i smisao svekolikoga ljudskoga života. Crkva se doista pokazuje naizvrsnije Crkvom u liturgijskome slavlju, neosporna je to činjenica, a naročito u euharistijskome slavlju, tom izvoru i vrhuncu svekolikoga crkvenoga i uopće kršćanskoga života, ali se Crkva pokazuje također Crkvom u svakome svome udu, u svakoj svojoj kćeri i sinu, dakle u svakome vjerniku. Zaista je suvišna i teološki sasvim neumjesna rasprava o tome što je onda važnije i vrjednije. Zaista je suvišno i neumjesno svađati euharistiju i ljudski život, a što je, ponavljam, posljedica posvađanih vjere i razuma. Euharistija je u službi života. Ljudski život svoj konačni smisao, svoj izvor i vrhunac pronalazi upravo u euharistiji. Klonimo se napasti da euharistija ikome “stoji glave”.

Treće, nisam mislio uopće odgovoriti na Vaš upit. Sigurno nisam mislio ovoliko opširno odgovarati. Što je tu je. Nadam se da ste Vi Matija dobri anđeo koji me dobronamjerno ubo svojim mačem u rebra pa sam eto sasvim spontano reagirao. Ponavljam, spontano.

Čuvajte sebe i čuvajte svoje bližnje.

Bog u Kristu s Vama,

Tonči Matulić

Obred iz katedrale sv. Dujma u Splitu u 22.30

Obred iz katedrale sv. Dujma u Splitu u 22.30 prenose TV Jadran Laudato TV, a može se pratiti i putem YouTube kanala Splitsko-makarske nadbiskupije te njihove Facebook stranice

Nedjelja, 12. 4. 2020.

Evanđelje: Iv 20, 1-9

Trebalo je da Isus ustane od mrvih.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«
Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.
Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.
Riječ Gospodnja.

VELIKA SUBOTA

Dan klanjanja u šutnji i molitva na Isusovu grobu u kapeli Sv. Lovre od 09:00 do 19:00 sati. Dođimo i poklonimo se Gospodinu!

Veliki petak

Ljubljeni!

U Sveto Trodnevlje ušli smo sa antifonom ( Gal. 6,14) ; Mi trebamo da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista u kojemu je spas, život i uskrsnuće naše po kojemu smo spašeni i oslobođeni. U središtu Velikog petka nije slavlje nego obred. U središtu je križ. Nema vode i oltar je gol , znak novog stvaranja. Božji odgovor čovjeku je ljubav i milosrđe. Križ je najradikalniji znak nesebičnog Božjeg darivanja. Nijekati križ znači živjeti u paklu. Božja ruka ne prosipa viruse niti nas strijele Božjeg gnjeva vrebaju u tami naših grijeha. Božja ruka djeluje po rukama svih koji nastoje spriječiti zarazu i umanjiti njezine štetne posljedice. Bog Isusa Krista Raspetog i Uskrslog poziva nas da se ne prepustimo zlu da ne pristanemo ni na moralno ni na fizičko zlo. Pozvani smo spašavati ljude od zala koja im prijete ili su ih izloženi . Kršćanin jer je od istine ne može pobjeći, oslanja se i na znanost i Božju providnost.

Zato vas ponizno molim da u kućnoj Crkvi, obitelji pročitate evanđelje po Ivanu- Muka Gospodina našega Isusa Krista ( Iv. 18, 1-19, 42). Molitveno čitanje Svetoga pisma“ pokreće misao, maštu, čuvstva i želje kako bi se naša vjera probudila, srce obratilo i ojačala volja da slijedi Krista“.

Ne zaboravimo ! Danas počinje devetnica Božanskom milosrđu.

Veliki četvrtak

Ljubljena braćo i sestre u Kristu!

Danas je Veliki četvrtak. Večera Gospodnja i obred pranja nogu. Ostani doma! U svijetlu vjere ove riječi primimo i kao molitveni poziv da i u vremenu neizvjesnosti ostanemo vjerni Kristu koji objavljuje sućutno i brižno Božje lice. Ostati vjeran Kristu konkretno znači odgovornost prema vlastitom životu zbog ljubavi i odgovornosti prema životu i zdravlju bližnjega. Učinimo to danas u 19.00 sati u kućnoj Crkvi u činu pranja nogu u obitelji. Koje li ljubavi i poniznosti Božje? Sv. Misu na stvaran i duhovan način živjeti u obitelji . Zato obratimo se u ovom vremenu milosti i spasenja i vjerujmo Isusu Kristu da nema veće ljubavi nego dati život za svoga bližnjega.