Večernja molitva zahvale u obitelji

Iako svaka osoba treba vjeru učiniti svojom i da, svatko ima svoj odnos s Bogom, veliki je dar dobiti sjeme istinske vjere u djetinjstvu, od svojih roditelja. Na to se mi roditelji trebamo svjesno odlučiti, za to moliti i ozbiljno na tome raditi.
No kad je odluka već donesena- odakle početi? Prvo što djetetu treba prenjeti jest molitva zahvale na kraju dana.
Zašto?
Ova molitva od ranog djetinjstva sprječava naše krivo poimanje Boga i temelj je daljnje izgradnje vjernika. Također ostaje zauvijek u nama. Mnogi danas unatoč tradicionalnom vjerskom odgoju napuste Crkvu u odrasloj, najčešće mladenačkoj dobi. Neki se i vrate i kad pričaju kako su otišli iz Crkve kažu: imao sam krivu sliku Boga- doživljavao sam Boga kao nekog strašnog starca koji s neba vidi sve moje grijehe i osuđuje me. Samo sam želio skriti se od njega jersam se stidio svojih mana. U stvarnosti ovaj opis bolje odgovara nekom demonu jer u bibliji piše da je đavao Tužitelj, onaj koji upire prstom u naše grijehe. Jao nama ako djecu podignemo, a imaju ovakvu sliku Boga. I zato:
Prvo što dijete treba naučiti jest da je naš Bog Ljubav. Konkretno to može doživjeti kroz molitvu zahvale. Da svaku večer prije spavanja promisli, vidi, posvijesti i izgovori što mu je Gospodin danas dao. Da se u njegovo biće polako urezuje da je Bog onaj koji je prisutan svaki dan u našem životu i od kojega dolazi svo dobro.
Konkretno: Nakon zajedničke molitve Očenaša roditelj će na primjer reći: „Recimo svi svoje osobne molitve i zahvale: Hvala ti Gospodine za ovaj dan u kojem sam vidio tvoju prisutnost jer sam se jako bojao zbog svoje situacije na poslu , a ti si sve izveo na dobro i vidim da to nije toliko važno, da je važno da sam tu sa svojom djecom i da imamo ljubav i zajedništvo, Hvala ti Gospodine što se brineš! “ Tada će malo dijete reći npr: „Hvala ti Gospodine što mi je danas bio moj prijatelj u posjet i što smo se lijepo igrali i Što sam naučio voziti biciklu danas. „ Nakon svih ovakvih molitvi cijela obitelj kaže „Hvala ti Gospodine“ i zaključi npr. sa molitvama Zdravo Marijo i Slava Ocu. Na kraju roditelj treba blagosloviti svoju djecu, polažući ruke na glavu. Dijete osjeća sigurnost i može mirno usnuti.
Ako ovo propustimo učiniti- čemu smo ostavili svoju djecu? Kakvim mislima prije spavanja, ne daj Bože, ekranima, mobitelu..? Na žalost znam da je mnogima teško biti dosljedan u ovakvim stvarima . Uvečer, umorni roditelji gledaju tv, a djeci viknu-„ Idite na spavanje- Laku noć!“ Kršćani još mogu dodati „Ne zaboravite se pomoliti!“

Svakako, znam i da postoje obitelji u kojima se moli zajednička molitva, i to možda puno više od prije opisanog; moli se krunica i djeca to vole. No često izostaje ova osobna molitva zahvale i svjedočanstva pred cijelom obitelji da je Bog prisutan u mom životu,da znam da sve dobro dolazi od njega i ja sam mu dužan zahvalu kao preduvjet svoje sreće.
Stoga i ovakve obitelji pozivam, nakon krunice, izrecite prije blagoslova ovakve molitve. Ona kod djeteta izgrađuje živi odnos sa Bogom kao osobom.Da ne dozivljava Boga kao nekog tko je bio tu davno prije 2000 godina i kojeg su sreli ljudi iz Biblije, nego kao onog koji je Uskrsli, živ tu, među nama i od kojeg dolazi život- svaki dan.

Svoje prijedloge i pitanja u vezi prenošenja vjere djeci možete uputiti na adresu mala.terezija12@gmail.com

Roditeljski susret

Roditeljski susret za krizmanike  bit će 29. siječnja 2018. ponedjeljak, u 20.00 sati.

Roditeljski susret za prvopričesnike bit će 30. siječnja 2018. utorak, u 20.00 sati.

Dođimo!

Nedjelja, 28. 1. 2018.

Mk 1, 21-28

Učio ih je kao onaj koji ima vlast.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
Riječ Gospodnja.

Nedjelja, 21. 1. 2018.

Evanđelje:

Mk 1,14-20

Približilo se kraljevstvo Božje; obratite se i vjerujte evanđelju!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«
I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.
Riječ Gospodnja.

Nedjelja, 14. 1. 2018.

Iv 1, 35-42

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što znači: »Učitelju – gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.
Jedan od one dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« – što znači »Krist – Pomazanik«. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« – što znači »Petar – Stijena«.

Nedjelja, 7. 1. 2018.

Mk 1, 7-11

Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«
Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!
Riječ Gospodnja.

Prvi petak 5. siječnja 2018.

Prvi petak 5. siječnja 2018. svete mise slavimo kao redovito na prvi petak u mjesecu:

U 6.00 sati – ZORNICA
U 18.00 sati – VEČERNJA MISA
PRIGODA ZA SV. ISPOVIJED!

Bogojavljanje i Sveta Tri Kralja 2018

Na svetkovinu Bogojavljanja Sveta Tri Kralja Sv. Mise slavimo u 9.30 i 11.00 sati. Blagoslov vode.