Nedjelja, 26. 11. 2017.

Evanđelje: Mt 25, 31-46

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:
»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«
Riječ Gospodnja.

Ove nedjelje Crkva redi (naše) nove đakone

Pred nama je Nedjelja Krista kralja svega stvorenja.
Na svečanom misnom slavlju u 10 sati u crkvi Gospe od Zdravlja naš splitsko makarski nadbiskup mons. Marin Barišić
zaredit će 10 novih đakona. Među njima bit će i naš župljanin Danko Kovačević i naš župni suradnik Stanko Kačunić.

Red đakonata je prvi stupanj svećeničkog reda. Primanjem đakonata, mladi čovjek na putu za svećeništvo
pozvan je suobličiti se Kristu – sluzi. Upravo je služenje bitna odlika istinskog kraljevanja i gospodarenja.
Krist, gospodar i kralj svega stvorenja, očituje tu svoju kraljevsku narav upravo u služenju, u raspodjeli i darivanju darova,
a iznad svega u sebedarju, do kraja, bez rezerve, do smrti na križu.
U uskrsnuću, Krist, kralj i sluga, daruje Crkvu darom Duha, euharistije i evanđelja.

Molimo, stoga, za naše buduće đakone Stanka i Danka da mogu uistinu nasljedovati Krista!
Molimo da budu otvoreni Duhu koji će ih suobličiti Njemu – Kristu, kralju koji služi.
Molimo da se uzmognu predati Crkvi u potpunom sebedarju i bez rezerve kroz služenje zajedništvu Crkve
u liturgiji, karitasu i svjedočanstvu kreposnog života u svakodnevnici.

Molimo i radujmo se!

Kreativna radionica u subotu, 25. studenog u 16 sati

Dragi župljani,

U subotu, 25. studenog u 16 sati u župnoj dvorani održati će se kreativna radionica. Na radionicu pozivamo zajednicu mladih obitelji iz naše župe. I majke, očevi, sestre i braća, svi su pozvani!

Ukoliko doma imate starih božićnih ukrasa, ukrasnih tkanina, trakica, silikonskih pištolja i škarica, ponesite. ;)

Vjenčiće ćemo prodavati na prvu nedjelju Došaśća, nakon Mise. Kao i svake godine, dobrotvorni prilozi idu za potrebite u župi.

Raspored za iduće radionice možete pogledati idući tjedan na web stranici, kao i na oglasnoj ploči ispred crkve.

Vidimo se!
Voditeljice Paula i Kika

Imaš problema s engleskim jezikom?

Imaš problema s engleskim jezikom?
Dođi i riješi ih!

Subotom u 17.30 u dvorani naše crkve održavat će se besplatne instrukcije za osnovce i srednjoškolce.
Vidimo se 25.11!

You’ll see English is a piece of cake.

Nedjelja, 19. 11. 2017.

Evanđelje: Mt 25, 14-30

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:
»Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vre- mena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«
Riječ Gospodnja.

Prenošenje vjere djeci

Božić – kako od svjetovnog blagdana u čast darovima ispod jelke (koje donosi Djed božićnjak) postići da dijete zaista doživi kršćanski blagdan?
Najjednostavnije je to preko prvog sljedećeg djetetu omiljenog dana u godini – njegovog rođendana. Kad god spominjete Božić , dodajte mu epitet Isusov rođendan. Nažalost u praksi to izgleda najčešće da se uz ovaj zabavni dio jelke, darova, pripreme kolača i postavljanja jaslica doda još i većini djece manje zabavan dio – odlazak u crkvu.

Čitaj više

Nedjelja, 12.10.2017.

Evanđelje: Mt 25, 1-13

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ’Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«
Riječ Gospodnja.

Susret obiteljske zajednice, 10.11.2017

Obavještavamo Vas da je susret obiteljske zajednice u 10.11.2017 petak u 19.00. Kako nam je ovo prvi put u ovoj školskoj godini nakon susreta se spuštamo po dobrom starom običaju u dvorane. Stoga ponesite nešto kao i obično. Nadam se da ćemo nastaviti kao i do sada. Svakako pozovite prijatelje.

Nedjelja, 05. 11. 2017.

Evanđelje: Mt 23, 1-12

Govore, a ne čine.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Isus prozbori mnoštvu i svojim učenicima: »Na Mojsijevu stolicu zasjedoše pismoznanci i farizeji. Činite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne čine. Vežu i ljudima na pleća tovare teška bremena, a sami ni da bi ih prstom makli. Sva svoja djela čine zato da ih ljudi vide. Doista, proširuju zapise svoje i produljuju rese. Vole pročelja na gozbama, prva sjedala u sinagogama, pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu ’Rabbi’. Vi pak ne dajte se zvati ’Rabbi’, jer jedan je učitelj vaš, a svi ste vi braća. Ni ocem ne zovite nikoga na zemlji jer jedan je Otac vaš – onaj na nebesima. I ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa – Krist. Najveći među vama neka vam bude poslužitelj. Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen.«
Riječ Gospodnja.